global@medipure.com.tr
Türkçe tr
Laboratuvar Uygulamaları
Medikal ve Kozmetik Uygulamalar
Endüstriyel Uygulamalar
Genel Kimya Uygulamaları

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi için Saf Su ve Ultra Saf Su

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS), bir çözeltinin bir aleve püskürtülerek (FAAS) veya bir karbon tüpünde (CFAAS) buharlaştırılarak üretilen gaz halindeki atomlar tarafından ışığın seçici absorpsiyonunu ölçerek bir numunedeki tek tek elementlerin konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılır.

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Nasıl Çalışır?

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS, numuneyi bir alev (FAAS) veya grafit fırınında (GFAAS) buharlaştırarak bir katı veya sıvıdaki belirli metal atomlarının konsantrasyonu nu belirlemek için ışık absorpsiyonunu kullanır. Temel hal serbest metal atomları, numunedeki o elementin atomlarının sayısı ile orantılı olarak emilen enerji miktarı ile belirli bir ışık dalga boyuyla uyarılır. Numune ile arka plan absorpsiyonu arasındaki fark ölçülür ve bir dizi standart solüsyonun absorpsiyonu ile karşılaştırılır.

Yardım ?

Aklınıza gelen soruları lütfen form aracılığı ile gönderin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz..

0850 302 0 392
global@medipure.com.tr

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS Ne İçin Kullanılır?

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS, çevre bilimleri, yiyecek ve içecek, kimya ve ilaç sektörlerinde çok çeşitli numune türlerinin iz metal analizi için safsızlık veya kontaminasyon izleme ve kalite kontrolünün yanı sıra hammaddelerin hızlı değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kan ve idrar gibi biyolojik sıvıların analizi için klinik bir ortamda kullanılır.

Neden Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS Kullanmalısınız?

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS'nin temel avantajları, nispeten ucuz ve kullanımı kolay olmakla birlikte, yine de yüksek verim, katıların veya sıvıların metal içeriğinin kantitatif analizini sunmasıdır. Bu, onu çok çeşitli uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir.

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS Türleri Nelerdir?

Alev Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS)

FAAS, genellikle milyonda parça (ppm) veya milyar başına parça (ppb) aralığında çözeltideki metal konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. Metal iyonları, elemente özgü oyuk katot lambasından ışığı seçici olarak emen atomlarına indirgendikleri yüksek sıcaklıklı bir aleve ince bir sprey olarak nebulize edilir. Bu tekniğin ana dezavantajları, sınırlı duyarlılığı, bir seferde yalnızca bir öğeyi ölçme yeteneği ve sınırlı doğrusallıktır. Bu faktörlere rağmen, rutin zihinsel belirlemeler için mükemmel ve sağlam bir teknik olduğunu kanıtlamıştır.

Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (GFAAS)

GFAAS, düşük hacimli numunelerde çok düşük metal konsantrasyonlarının (> 1 ppb) saptanması için tipik olarak kullanılan daha hassas bir yöntemdir. Alev yerine numuneyi atomize etmek için dar bir karbon tüp kullanılır, alevden gelen spektral gürültünün olmamasıyla algılama hassasiyeti ve sınırı iyileştirilir ve numunenin çok daha fazlasının atomize olması sağlanır.

Suyun Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi AAS Üzerindeki Etkisi Nedir?

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi AAS tekniklerinin yüksek hassasiyeti, boşlukları, standartları ve numuneleri hazırlamak için kullanılan suyun, sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyebilecek kirleticiler içermemesinin önemli olduğu anlamına gelir. Bu, özellikle alt ppb seviyelerinde tespit limitleri olan GFAAS için geçerlidir ve analitik iş akışı sırasında kullanılan tüm suyun sonuçlara müdahale edebilecek herhangi bir element veya bileşikten arınmış olmasını zorunlu kılar.

Sudaki hangi Kirleticiler AAS Sonuçlarını Etkileyebilir?

Suda bulunan AAS girişiminin ana kaynakları partiküller, metal iyonları, bakteriler ve organiklerdir.

1. Parçacıklar 

AAS için kullanılan numunelerde veya standartlarda partiküllerin varlığı, atomizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açabilir, numune çözeltisinin aleve verimli ve tekrarlanabilir şekilde püskürtülmesini önleyebilir. partikül maddenin bu tıkanması veya birikmesi, sürüklenmeye ve hassasiyet kaybına neden olabilir.

2. Metal iyonları

AAS'nin yüksek hassasiyeti, numuneleri, boşlukları veya standartları hazırlamak için kullanılan suda bulunan herhangi bir metal iyonunun analiz sırasında karışması muhtemel olduğu anlamına gelir. Açıkça, ölçülen herhangi bir metalin bulunmaması gerekir, ancak diğer metaller de arka plan gürültüsünü artırarak tekniğin genel hassasiyetini azaltabilir. Genel laboratuar yıkama deterjanları sodyum veya magnezyum tuzları içerebileceğinden, numune hazırlama için kullanılan herhangi bir laboratuar malzemesinin olası kontaminasyonunu dikkate almak da önemlidir.

3. Bakteriler

Numune ve standart hazırlama için kullanılan suda bulunan bakteriler, partikül maddeye benzer şekilde atomizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açabilir. Ek olarak, nebulizasyon sırasında bu bakterilerin parçalanması, analize müdahale edebilecek metal iyonlarının salınmasına neden olabilir.

4. Organikler

Bazı büyük organik moleküller, nebülizör yüzeyinde enkaz birikmesine yol açarak etkinliğini azaltabilir. Diğer organikler, nebulizasyon verimliliğini de etkileyen karmaşık metal iyonlarına sahip olabilir.

AAS için Saf Su Gereksinimleri nelerdir?

AAS için gerekli su saflığı, kullanılan tekniğe bağlıdır. Bu yöntemin çok yüksek hassasiyeti nedeniyle GFAAS için Tip I su gereklidir. Algılama limitlerinin tipik olarak ppm ila ppb aralığında olduğu FAAS için Tip II su genellikle yeterli kabul edilir.

Method Resistivity 
(MΩ.cm)*
TOC 
(ppb)
Filter
(µm)
Bacteria (CFU/ml) Endotoxins (EU/ml) Nucleases Water Grade
FAAS >5 <500 <0.2 <10 NA NA Tip – 1
Ultra Saf Su
GFAAS 18.2 <10 <0.2 <1 NA NA Tip – 1
Ultra Saf Su

Medipure Saf Su Cihazları, AAS için Su Saflığı Sorunlarını Nasıl Çözüyor?

Medipure ‘un uzmanlığı ve uzun süredir devam eden itibarı, bilgili ekibinin müşterilerin uygulamaları için gerekli su saflığı seviyesini belirlemelerine yardımcı olabilmesini sağlar. Şirket, tüm AAS türleri için her birinin kendine özgü avantajları ve sınırlamaları olan bir dizi su arıtma sistemi sunmaktadır. Örneğin: Medipure Ultra XC serisi Laboratuvar Ultra Saf Su Cihazları, gelişmiş IX deiyonizasyon sistemi ile desteklenen, sürekli olarak 18,2 MΩ.cm Tip 1 (Tip I + / I) ultra saf su sağlamaktadır.

Akredite Değerlendirme Sonuçları

AAS tekniklerinin yüksek hassasiyeti, boşlukların, standartların ve numunelerin hazırlanması sırasında kontaminasyon kaynaklarının kullanılmamasının önemli olduğu anlamına gelir. Gereken su türü, kullanılan yöntemin duyarlılığıyla doğrudan ilişkilidir: Tip II su, çoğu durumda FAAS için yeterlidir, Tip I su, GFAAS için gereklidir.